Scroll To Top


מר יצחק רבין שר הביטחון ושר ההגנה היוצא של ארהב בטקס קבלת פיסלי "תפילה לשלום" במוזיאון תל אביב לפני העברתו לפנטגון בארה"ב.

 

שר הביטחון מר יצחק רבין עם שר ההגנה האמריקאי מר קרלוצי בהעמדת פיסלי "תפילה לשלום" באחת מארבעת הכניסות לפנטגון בוושינגטון.

 

פסלי "אדם וחווה"  שהוצב במתחם בית החולים שיבא ברמת גן

 

 

מכתה התודה של נשיא ארצות הברית מר רונלד ריגן עם קבלת פסלי "יונת השלום"