Scroll To Top


אוספים

הפסל "יונת השלום" לנשיא ארצות הברית רונאלד ריגן – ונמצא   באוסף נשיאי ארצות הברית. 
הפסל "מתנשקים 2" אצל סופיה מלכת ספרד.
הפסל "תפילה" לחוסיין מלך ירדן.
צילומים מתערוכת "בית מול הבית" לאוסף מר זאב הולצמן.
הפסל "יושבת 2" באוסף משפחת פוניו ידלוביץ בלונדון.
הפסל "יושבת 1" באוסף משפחת רבקה בלדנגרום , לוס- אנגלס, אר'הב

 

פיסול בחלל ציבורי

הפסל "שנינו יחד וכל אחד לחוד" מוצב בגן הפסלים במרכז הבין תחומי  בהרצליה. 
חמישה ספסלי אבן "שלוש חברות" בגן פסלי אבן בחולון.
ספסל האבן "שלוש חברות" מוצב ברחבת גן סניור בכפר שמריהו.
הפסל "אדם וחווה" בגן מוזיאון יד לבנים בהרצליה.
הפסל "תפילה לשלום" מוצב באחת מארבעת הכניסות לפנטגון ארה"ב.
הפסל "אדם וחווה " במתחם בית חולים שיבא גן מחלקת אף אוזן גרון.

 

בעיתונות

כתבה בידיעות השרון

כתבה בסגנון 

 

וידאו